دات نت نیوک
Menu


نفرات برگزیده محور مشاغل خانگی :
نفر اول:  هادی دهقان پور


نفر دوم : ابراهیم رفیعی پرکوهی


نفر سوم :  نعمت الله معینی  امین


--------------------------------------------------------------------------------------------

نفرات برگزیده محور مشاغل سنتی :
نفر اول :امیرحسین کمالی


نفر دوم : حمید عزیزی خانقاهی


 

نفر سوم : نگین محمدی فرد

 

آثار منتخب و برگزیده در قسمت گزارش تصاویر سایت فرهنگسرا قابل مشاهده می باشد .