دات نت نیوک
Menu

فرهنگ،آداب و مهارت های شهرنشینی

 

فرهنگ،آداب و مهارت شهرنشینی

 

زیرگروه های این دوره آموزشی شامل:

 

مهارتهای تجارت سرمایه گذاری شهری

مهارتهای ترافیکی

مهارت های مدیریت مصرف شهری

مهارت های گردشگری و تهران شناسی

مهارت حفاظت از محیط زیست شهری

مهارت های ایمن سازی شهری

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با واحد آموزش فرهنگسرای فناوری اطلاعات

واقع در تقاطع کارگر و جمهوری با شماره 66902130

تماس حاصل فرمایید.